Record details

Title
    Lokální seismická síť Mednet
Author
    Brož, Milan
    Růžek, Bohuslav
Conference
    Regionální konference s mezinárodní účastí (08.10.1996 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice
Pages
    s. 110-121
Notes
    Projekt: GA205/93/2523, GA ČR3cav_un_auth*0007528
Keyword
    Lokální
    Mednet
    Seismická
    Síť
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013