Record details

Title
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
Statement of responsibility
    Jaromír Špaček
Author
    Špaček, Jaromír
Language
    česky
Source title - monograph
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
Pages
    s. 147-150
Notes
    2 obr.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504
Subject category
    člověk a životní prostředí
    oblast železnohorská
    technologie a úpravnictví nerostných surovin
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek
Keyword
    Ekonomické
    Křižanovice
    Ložisko
    Průzkum
    Zhodnocení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012