Record details

Title
    Ložisko Křižanovice
Statement of responsibility
    Jiří Šura
Author
    Šura, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 5
Pages
    s. 348-349
Year
    2003
Notes
    1 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    baryt
    granitoidy
    ložisko barytu
    metamorfóza dynamická
    mineralogie topografická
    prospekce
    pyritizace
    rudy barevných kovů
    sulfidy
    útlum těžby
    zásoby
    železnohorský pluton
Geographical name
    ČR-Čechy
    Křižanovice (Chrudim, Chrudim)
Keyword
    Křižanovice
    Ložisko
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012