Record details

Title
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
Statement of responsibility
    Jarosław Badera, Jakub Jirásek
Author
    Badera, Jarosław
    Jirásek, Jakub
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 5
Pages
    s. 37-39
Year
    2005
Notes
    5 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.3/.4
    622.3
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    flotace
    geologie ložisková
    geologie regionální
    kontrola zrudnění
    kovnatost
    ložisko impregnační
    ložisko stratiformní
    rudy Ag
    rudy Cu
    těžba
    úpravnictví
    vnitrosudetská pánev
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
Geographical name
    Lubin (Polsko-jihozápad)
    Polkowice (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
    Rudna (Polsko-jihozápad)
    Sieroszowice (Polsko-jihozápad)
Keyword
    Ekonomické
    Geologie
    Ložisko
    Lubin-Sieroszowice
    Mědi
    Podmínky
    Polsko
    Stříbra
    Těžba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012