Record details

Title
    LUCA, or just a conserved Archaeon?: Comments on Xue et al. (2003)
Author
    Čejchan, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Gene
Vol./nr.
    Roč. 333, -
Pages
    s. 47-50
Year
    2004
Notes
    Available online at www. sciencedirect.com
    Projekt: GA205/03/1124, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: LUCA, nebo jen konzervované Archaeon?: Komentář ke Xue et al. (2003)
    Rozsah: 4 s.
Subject category
    Last universal common ancestor
    phylogeny
    universal tree
Keyword
    2003
    Al
    Archaeon
    Comments
    Conserved
    Just
    LUCA
    Xue
Abstract (in czech)
   Ve své nedávné práci použili Xue et al. [Gene 310 (2003) 59] neobvyklou techniku hledání kořene univerzálního fylogenetického stromu, která vedla k umístění posledního univerzálního předka (LUCA) uvnitř Archaeí. Předložená práce se staví kriticky k použitým metodám a dosaženým výsledkům.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012