Record details

Title
    Macrofauna from a quarry in Plaňany near Kouřim - a short report on collections from cretaceous sediments in its western part
Other titles
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi