Record details

Title
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
Author
    Ackerman, Lukáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 50, 1-2
Pages
    s. 35-41
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA205/00/D039, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Magmatický vs. hydrotermální vznik fluoritů z Vlastějovic, Český Masiv
    Rozsah: 7 s.
Subject category
    fluorite
    pegmatites
    skarn
Keyword
    Bohemian
    Fluorites
    Hydrothermal
    Magmatic
    Massif
    Origin
    Vlastějovice
    Vs
Abstract (in czech)
   Na lokalitě Vlastějovice byla studována fluoritová mineralizace v pegmatitech, které intrudovaly do skarnu. Na základě studia texturních charakteristik, katodové luminiscence a fluidních inkluzí je diskutován magmatický vs. hydrotermální původ fluoritů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012