Record details

Title
    Main geological factors affecting intensity of radon emanations
Statement of responsibility
    Milan Krešl, Věra Vaňková, Milan Klečka, Ján Krištiak
Author
    Klečka, Milan
    Krešl, Milan
    Krištiak, Ján
    Vaňková, Věra
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 1-2
Pages
    p. 145-165
Year
    1993
Notes
    4 obr., 1 tab., 7 diagr., 3 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    české moldanubikum
    geomedicína
    litogeochemie
    mobilita
    Rn (radon - 86)
    životní prostředí
Subject category
    intenzita záření
Keyword
    Affecting
    Emanations
    Factors
    Geological
    Intensity
    Main
    Radon
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012