Record details

Title
    Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
Author
    Buček, A.
    Lacina, Jan
Conference
    Mapování biotopů (03.02.1994 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně
Pages
    s. 59-63
Keyword
    Biotopů
    Ekologické
    Mapování
    Stability
    Systémy
    územní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012