Record details

Title
    Measurement of dynamic pressure and force effects of modulated water jet
Author
    Foldyna, Josef
    Jekl, Pavel
    Sitek, Libor
    Švehla, B.
Conference
    Pacific Rim International Conference on Water Jetting Technology/7. : 27.10.2003-29.10.2003 : Jeju, Korea)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Water Jetting Technology
Pages
    s. 125-132
Notes
    Projekt: GA105/03/0183, GA ČR, CZ
    Projekt: IAA2086001, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Měření dynamického tlaku a silových účinků modulovaného vodního paprsku
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    modulated water jet
    ultrasonic modulation
Keyword
    Dynamic
    Effects
    Force
    Jet
    Measurement
    Modulated
    Pressure
    Water
Abstract (in czech)
   Byl měřen dynamický tlak uvnitř ultrazvukové trysky při jejích různých konfiguracích. Byly rovněž měřeny silové účinky modulovaného paprsku v různých vzdálenostech od ústí trysky. Výsledky měření jsou v článku porovnány a diskutovány.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012