Record details

Title
    Měďnaté minerály z Kolína
Statement of responsibility
    Jaroslav Hrdina
Other titles
    Copper minerals from Kolín
Author
    Hrdina, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 6
Pages
    s. 461-462
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    asociace minerální
    chalkopyrit
    dajka
    granit
    karbonáty
    křemen
    lokalita mineralogická
    měď
    rula
    sulfidy
    železnohorské krystalinikum
    železnohorský pluton
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kolín
Keyword
    Kolína
    Měďnaté
    Minerály
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012