Record details

Title
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Edvín Pivec, Zdeněk Mach
Other titles
    Vyrostlice draselných živců z Chodova u Bečova, karlovarský masív, Československo
Author
    Mach, Zdeněk
    Pivec, Edvín
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1
Pages
    s. 53-60
Year
    1989
Notes
    2 fot., 2 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    difrakce rentgenová
    granit
    krušnohorský pluton
    krystalochemie
    krystaly
    porfyry
    spektrometrie
    živce draselné
Geographical name
    Chodov
    ČSFR-Čechy
    Karlovy Vary
Keyword
    Bečov
    Chodov
    Czechoslovakia
    Feldspar
    Karlovy
    Massif
    Megacrysts
    Near
    Petschau
    Potash
    Vary
Abstract (in czech)
   Matečnou horninou živců je žulový porfyr až hrubozrnný žilný granit. V tomto materiálu vystupují až 8 cm velké, dokonale omezené krystaly draselných živců s hladkými plochami. Optický, spektroskopický a chemický výzkum ukázal, že jde o nezonální ortoklas-pertity blízké živcům "horského granitu" z lokalit v okolí Lokte, Rotavy a Loučné. Strukturní stav draselné fáze pertitů potvrzují i výsledky infračervené spektroskopie. Draselné živce krystalovaly intrateluricky v hloubce, odkud byly transportovány magmatem k povrchu, kde díky rychlému tuhnutí okraje některých vyrostlic odpovídají sanidinu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012