Record details

Title
    Megaflora of tuffaceous interbeds in coal seams of the Nýřany Member (Westphalian D) at the Dobré štěstí Mine in the Plzeň Basin (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Zbyněk Šimůnek
Author
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 69, no. 2
Pages
    p. 31-46
Year
    1994
Notes
    2 obr., 4 tab., 1 diagr., 6 pl., 40 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    biostratigrafie
    ekologie
    karbon-svrchní
    oblast středočeského permokarbonu
    plzeňská pánev
    Pterophyta
    Spherophyta
    taxonomie
    westphal
Subject category
    nýřanské vrstvy
Geographical name
    ČR-Čechy
    Důl
    Důl Dobré štěstí
Keyword
    Basin
    Coal
    Czech
    Dobré
    Interbeds
    Megaflora
    Member
    Mine
    Nýřany
    Plzeň
    Republic
    Seams
    štěstí
    Tuffaceous
    Westphalian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012