Record details

Title
    Megafloral perturbation across the Enna marine zone in the Upper Silesian Basin attests to late Mississipian deglaciation
Other titles
    Perturbace megaflóry v mořském patru Enny v hornoslezské pánvi nasvědčuje pozdně mississipskému ústupu ledovce.
Author
    Gastaldo, Robert
    Purkyňová, Eva
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Palaios
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 5-6
Pages
    16
Year
    2009
Thesaurus term
    Flora, Ostrava Formation, Upper Silesian Basin, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Keyword
    Across
    Attests
    Basin
    Deglaciation
    Enna
    Late
    Marine
    Megafloral
    Mississipian
    Perturbation
    Silesian
    Upper
    Zone
Abstract (in czech)
   Vegetační změna se objevila v pozdním mississipu v mořském patru Enny v hornoslezské pánvi v České republice. Všechny rostlinné skupiny byly ovlivněny, bažinná vegetace zůstala neovlivněna. Podobná vegetační odezva nebyla jinde zjištěna, ačkoliv mocná, široce rozšířená mořská patra se vytvářela během Serpukhovu. Zkoumání sedimentologických a petofyzikálních trendů v mořských patrech indikuje různé mechanizmy vytváření akomodačního prostoru během každého intervalu. Zasazeno do genetického stratigrafického kontextu, mořské patro Enny zaznamenává sedimentaci alespoň ve 4 (nebo více) genetických sekvencích. Na druhé straně mořské patro Barbory neukazuje tak silnou gamma odchylku, která by se dala interpretovat jako plocha největší záplavy. Spíše tento interval odpovídá trvání 2 cyklotém.
Abstract (in english)
   A vegetational change occurs in the Late Mississippian across the Enna Marine Zone, Upper Silesian Basin, Czech Republic. All plant clades were impacted, wetland taxa were unaffected. Similar vegetational responses are not identified elsewhere although, basinwide, thick marine zones also developed at various times during the Serpukhovian. Examination of sedimentological and petrophysical trends in both marine zones indicates that different mechanisms generated accommodation space during each interval. Placed in a genetic stratigraphic context, the Enna Marine Zone records sedimentation in at least four (or more) genetic sequences. In contrast, the Barbora Marine Zone shows no strong positive gamma-log excursions interpreted as MFSs. Rather, this interval is a succession equal in duration to two cyclothems.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014