Record details

Title
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
Statement of responsibility
    Bohuslav Řezáč
Author
    Řezáč, Bohuslav
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
Pages
    s. 95-106
Classfication no.
    55(1)
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    delta
    geologie regionální
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    koryto
    kvartér Českého masivu
    paleoreliéf
    pleistocén
    voda pitná
    voda podzemní
    vodní režim
    zásoba vody
Geographical name
    Bohumín (Karviná, Bohumín)
    Morava (Česko)
    Ostrava-oblast (Česko)
    Žermanice (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
Keyword
    Kvartéru
    Mělké
    Ostravska
    Podzemní
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012