Record details

Title
    Mercury-porosimetric characterization of clastic sedimentary rocks
Other titles
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin