Record details

Title
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
Statement of responsibility
    Jaroslav Hrabánek, Michal Prchal
Other titles
    6. konference o vltavínech (Variant.)
    Mikrohaerte und Brechungsindexmessungen an Moldaviten aus Boehmen und Maehren
Author
    Hrabánek, Jaroslav
    Prchal, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
Vol./nr.
    Roč. 18
Pages
    s. 104-116
Year
    1992
Notes
    1 obr.,3 tab.,8 diagr.,8 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Sbor. Západomorav. Muz. (Třebíč)
Subject group
    Český masiv
    index lomu
    moldavit
    tektity
    tvrdost
    vlastnosti fyzikálně-chemické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Čech
    Indexů
    Lomu
    Měření
    Mikrotvrdosti
    Moravy
    Vltavínech
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2009
Import date
    8. 8. 2012