Record details

Title
    Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten
Statement of responsibility
    Dušan Hovorka, Ján Ilavský
Author
    Hovorka, Dušan
    Ilavský, Ján
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 3
Pages
    s. 181-191
Year
    1991
Notes
    6 obr., 4 fot., 8 tab., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    amfibolit
    geneze ložiska
    geochemie
    polymetamorfismus
    pyroxenit
    scheelit
    sedimenty karbonátové
Geographical name
    Alžírsko
Keyword
    Algeria
    Complex
    Crystalline
    Edough
    Metabasites
    Mts
    NE
    Perspectivity
    Tungsten
Abstract (in czech)
   Horniny amfibolitové formace pohoří Edough mají polymetaforní charakter. Pyroxenity jsou sedimentogenní, vzniklé metamorfozou karbonátových hornin, amfibolity jsou magmatogenní. V práci jsou diskutovány obsahy stopových prvků v jednotlivých typech hornin. Vysoké obsahy W v perioditech a některých amfibolitech indikují vztah scheelitového zrudnění typu stratabound k polymetamorfním procesům
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012