Record details

Title
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabasite Complex
Author
    Jelínek, E.
    Lang, Miloš
    Tonika, J.
    Ulrych, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1992, 3/4
Pages
    s. 241-261
Year
    1995
Keyword
    Complex
    Lázně
    Mariánské
    Metabasite
    Metagabbro
    Výškovice
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012