Record details

Title
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800 °C
Statement of responsibility
    Milan Drábek
Author
    Drábek, Milan
Language
    anglicky
Source title - serial
    European journal of mineralogy
Vol./nr.
    Vol. 18, no. 5
Pages
    p. 545-550
Year
    2006
Notes
    4 obr., 3 tab.
    Bibliografie na s. 549-550
    il.
    Zkr. název ser.: Eur. J. Mineral.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    chemický poměr
    fosfidy
    kobalt
    krystalová struktura
    meteority
    mřížkové parametry
    nikl
    roztok pevný
    studie experimentální
    substituce
    symetrie
    systém binární
    systém ternární
    vysoká teplota
Keyword
    800
    Co-Ni-P
    Metal-rich
    System
    °C
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012