Record details

Title
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
Statement of responsibility
    Ján Smolka, Jaroslav Lexa, Aurel Brlay, Anna Mihalíková
Other titles
    Metallogeny and structural-geological position of the base metals ore mineralization at Pukanec
Author
    Brlay, Aurel
    Lexa, Jaroslav
    Mihalíková, Anna
    Smolka, Ján
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Pages
    s. 21-22
Subject group
    metalogenetický okrsek
    metalogeneze
    středoslovenské neovulkanity
    vulkanismus
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Pukanec
Keyword
    Metalogenéza
    Mineralizácie
    Polymetalickej
    Pozícia
    Pukanec
    štruktúrno-geologická
Abstract (in czech)
   V oblasti Pukanec je na štiavnický stratovulkán vázáno několik typů mineralizací: Cu-porfyrový typ, polymetalický skarnový typ, polymetalický žilně-žilníkový typ a žilná mineralizace drahých kovů. V příspěvku jsou diskutovány dvě koncepce metalogeneze, jednak jako jednotného zonálně uspořádaného seskupení, jednak jako etapovité mineralizace s vazbou na různé etapy vývoje intruzivního komplexu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012