Record details

Title
    Metamorfní vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum, Český masiv
Other titles
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif