Record details

Title
    Metamorfogenní Au-W mineralizace v kašperskohorském revíru
Statement of responsibility
    Milan Punčochář
Author
    Punčochář, Milan
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
Pages
    s. 137-150
Notes
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    553
Keyword
    Au-W
    Kašperskohorském
    Metamorfogenní
    Mineralizace
    Revíru
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014