Record details

Title
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
Other titles
    Metamorphosed barite mineralization from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Malý, Karel
    Slobodník, Marek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 1
Pages
    3
Year
    2003
Thesaurus term
    Ba-silicates
    barite
    Moravicum
    stable isotopes
    Variscan metamorphism
Keyword
    Barytová
    Dolních
    Lomu
    Loučkách
    Metamorfovaná
    Mineralizace
    Tišnova
Abstract (in czech)
   Barytová mineralizace v proterozoických metagranitech je tvořena barytem, kalcitem, pyritem, rutilem, Mg-amfibolem a mastkem. Její geologická pozice, struktury a přítomnost Ba-silikátů ukazují na metamorfní přepracování studované mineralizace.
Abstract (in english)
   Barite mineralization hosted in proterozoic metagranitoids is formed by barite, calcite, pyrite, rutile, Mg-amphibole and talc. The geological position, structures and presence of Ba-silicates indicate metamorphic reworking of the mineralization.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012