Record details

Title
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
Statement of responsibility
    Ondrej Franko, Dušan Bodiš, Marián Fendek, Anton Remšík, Juraj Jančí, Miroslav Král
Author
    Bodiš, Dušan
    Fendek, Marián
    Franko, Ondrej
    Jančí, Juraj
    Král, Miroslav
    Remšík, Anton
Language
    anglicky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 165-192
Year
    1989
Notes
    11 obr., 5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol.
Classfication no.
    62.002.3
Subject category
    geotermální energie, energetické zdroje
    karpatské neogenní pánve
    minerální a termální vody
    podzemní hydraulika
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Basin
    Environment
    Evaluation
    Geothermal
    Methods
    Pannonian
    Pore
    Research
    Resources
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012