Record details

Title
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
Statement of responsibility
    Peter Ďurica
Author
    Ďurica, Peter
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 4
Pages
    s. 683-705
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    akumulace uhlovodíků
    kolektory
    metodika
    metody průzkumu
    mezinárodní spolupráce
    oceňování
    past
    profil vrtný
Geographical name
    Bulharsko
    ČSFR
    Jugoslávie
    Kanada
    Maďarsko
    SSSR
    USA
Keyword
    Metodika
    Neantiklinálních
    Pastí
    Plynu
    Rešerše
    Ropy
    Vyhledávání
    Zemního
Abstract (in czech)
   V současné době neexistuje jednotná metodika vědeckého zpracování geologicko-geofyzikálních materiálů pro hodnocení perspektivnosti území z hlediska vyhledávání neantiklinálních pastí. Proto pro zefektivnění vrtů je třeba využít zpracování map, profilů, detailních schémat aj. klasických metod geologického výzkumu a průzkumu. Autor se zabývá na základě rozboru literatury typizací a tvorbou geologických modelů daných struktur, dále metodami jejich prognózování a vyhledávání, metodikou vyhledávacích a průzkumných vrtů v zemích RVHP, USA a Kanadě a stádiem vyhledávání a oceňování ložisek ropy a zemního plynu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012