Record details

Title
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
Statement of responsibility
    Tomáš Veselý
Author
    Veselý, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 4
Pages
    s. 90-94
Year
    1987
Notes
    3 obr., 5 fot.
    il
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    550
Keyword
    čtyřiceti
    Let
    Metody
    Období
    Prospekce
    Průzkumu
    Trvání
    Uranové
    Uranového
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012