Record details

Title
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
Other titles
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
Author
    Musil, Rudolf
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech
Pages
    4
Notes
    Akce: 2002 ; Blansko
Keyword
    Jeskynních
    Metody
    Paleontologického
    Sedimentech
    Výzkumu
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012