Record details

Title
    Middle Devonian Tentaculitoidea from the late generation of fillings of the neptunian dyke in the Koněprusy area (Prague Basin, Czech Republic)
Other titles
    Tentaculitoidea z mladší výplně neptunické žíly v devonu koněpruské oblasti (střední devon, pražská pánev, Česká republika)
Author
    Berkyová, Stanislava
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 3-4
Pages
    9
Year
    2004
Thesaurus term
    Paleozoic, Middle Devonian, Prague Basin, Dacryoconarida, stratigraphic correlation, new taxa
Keyword
    Area
    Basin
    Czech
    Devonian
    Dyke
    Fillings
    Generation
    Koněprusy
    Late
    Middle
    Neptunian
    Prague
    Republic
    Tentaculitoidea
Abstract (in czech)
   V práci je popsána dakryokonaridová fauna středního devonu z výplně nově odkryté neptunické žíly ve východní stěně lomu Voskop (Velkolom Čertovy schody). Jsou popsány 2 nové druhy Viriatellina babaluae sp. nov. (Nowakiidae) a Lukesia lukesi gen. et sp. nov. (Striatostyliolinidae). Diskutována je též stratigrafická korelace se ?svrchním tmavým intervalem v Jiráskově lomu, který je některými autory považován za možný ekvivalent kačáckých břidlic známých z jiných částí pražské pánve.
Abstract (in english)
   The dacryoconarid fauna from the Middle Devonian neptunian dyke in the Voskop Quarry (Koněprusy area, Prague Basin, central Bohemia) with the Acanthopyge Limestone infill was studied. Nine species belonging to seven dacryoconarid genera (Nowakia, Viriatellina, Styliolina, Metastyliolina, Stylionowakia and Homoctenus) were identified. Stratigraphic correlation of the neptunian dyke infill with the ?upper dark interval? in the Jiráskův Quarry (Koněprusy area) is discussed. Two new species, Viriatellina babaluae sp. nov. (Nowakiidae) and Lukesia lukesi gen. et sp. nov. (Striatostyliolinidae), are described from the Acanthopyge Limestone in the Voskop and Jiráskův quarries
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014