Record details

Title
    Middle Miocene nannofossils in the Carpathian Foredeep, Czech Republic (state-of-the-art)
Statement of responsibility
    Lilian Švábenická
Author
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Slovak geological magazine
Vol./nr.
    Vol. 9, no. 4
Pages
    p. 257-258
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Slov. geol. Mag.
Classfication no.
    56
Subject group
    baden
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-střední
    nannofosílie
    paleoekologie
    paleontologie
    redepozice
    terciér
    transgrese
Geographical name
    ČR-Morava
    Mikulov (Břeclav, Mikulov)
    Olomouc
    Přerov
    Znojmo
Keyword
    Carpathian
    Czech
    Foredeep
    Middle
    Miocene
    Nannofossils
    Republic
    State-of-the-art
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012