Record details

Title
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část II. - Přehled mikrofacií
Author
    Hladil, Jindřich
Language
    anglicky
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 1
Pages
    s. 19-70
Year
    1994
Notes
    Projekt: GA205/93/0723, GA ČR
Keyword
    Devonských
    II
    Mikrofacie
    Mikrofacií
    Moravě
    Přehled
    Vápenců
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012