Record details

Title
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
Statement of responsibility
    Pavel Čáp
Other titles
    Microscopic study of the silicified rocks and spongolitesof the Bohemian Cretaceous Basin
Author
    Čáp, Pavel, 1978-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Pages
    s. 107-108, Příl. 9
Year
    2006
Notes
    3 fot. v Příl. 9
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
    912
Conspectus category
    549
    552
    912
Subject group
    bioklasty
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    křemen
    křída-svrchní
    mapa geologická
    matrix
    rekrystalizace
    sedimenty klastické
    sedimenty organické
    silicifikace
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    české
    Hornin
    Křídové
    Mikroskopické
    Pánve
    Silicifikovaných
    Spongolitů
    Studium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012