Record details

Title
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
Statement of responsibility
    Mohamed A. Ali
Author
    Ali, Mohamed A.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologija
Vol./nr.
    Vol. 56, no. 1
Pages
    p. 107-128
Year
    2013
Notes
    2 obr., 4 fot., 3 diagr., 6 tab.
    il.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    granit
    hematitizace
    hydrotermální alterace
    kaolinizace
    metasomatóza
    petrogeneze
    silicifikace
    substituce
    thorit
    zirkon
    zóna střižná
Geographical name
    Česko
    Egypt
    Podlesí
    země světa
Keyword
    Ce
    Central
    Chemistry
    Desert
    Eastern
    Egypt
    El-Sibai
    Enriched
    Genesis
    Granites
    Mineral
    Nb
    Pb
    Peralkaline
    Shear
    Th
    Zone
    Zr
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 5. 2014
Import date
    12. 9. 2014