Record details

Title
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Edvín Pivec, Petr Bouše
Other titles
    Mineral paragenesis of ijolite seggregations in olivine nephelinite
Author
    Bouše, Petr
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 51-56
Year
    1995
Notes
    5 obr., 3 tab., 22 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    alkalický typ
    chemismus hornin
    nefelinit
    neovulkanity
    olivín
    parageneze
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mariánské Lázně
Keyword
    Ijolitových
    Lázní
    Mariánských
    Minerální
    Nefelinitu
    Olivinickém
    Parageneze
    Podhorního
    Vrchu
    Vyloučenin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012