Record details

Title
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
Statement of responsibility
    Dana Havlín Nováková
Other titles
    Mineral waters in Bojkovice region
Author
    Havlín Nováková, Dana
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 127-129
Year
    2006
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    553.5/.8
    556
    912
Conspectus category
    553
    556
    912
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geneze
    geologie regionální
    historie
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    lokalita geologická
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geologická
    oxid uhličitý
    sirovodík
    voda minerální
    voda podzemní
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Bánov (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Březová (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Korytná (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Morava (Česko)
    Nezdenice (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Rudice (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Suchá Loz (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Vyškovec (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
    Záhorovice (Uherské Hradiště, Uherský Brod)
Keyword
    25-34
    35-12
    Bojkovsko
    Luhačovice
    Mikroregionu
    Minerální
    Strání
    Vody
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012