Record details

Title
    Mineralogical-geochemical characteristics of precious-metal mineralization on the first vein system in the Kremnica ore district
Other titles
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně