Record details

Title
    Mineralogická a geochemická charakteristika půd Ferreto a její použití ve stratigrafii
Other titles
    Mineralogical and geochemical characterics of Ferreto soils and their application in stratigraphy