Record details

Title
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
Statement of responsibility
    Petr Welser, Petr Bezuško
Other titles
    Mineralogy and petrography of metamorphic rocks from the quarry near Chvalšovice in the vicinity of Volyně (Moldanubian, southern Bohemia)
Author
    Bezuško, Petr
    Welser, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 1-2
Pages
    s. 7-14
Year
    2000
Notes
    4 obr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    analýza petrografická
    biotit
    erlan
    kamenivo drcené
    lom
    metamorfika
    migmatit
    moldanubikum Šumavy
    pararula
    plagioklasy
    sillimanit
Geographical name
    Chvalšovice (Strakonice)
    ČR-Čechy
Keyword
    Charakteristika
    Chvalšovic
    Lomem
    Metamorfitů
    Mineralogická
    Odkrytých
    Petrografická
    Poblíž
    Volyně
Abstract (in english)
   he three basic types of metamorphic rocks were studied using micro- and macropetrographic methods on the locality Chvalšovice: sillimanite-biotite paragneiss (K-feldspar plagioclase), strongly migmatised two-mica paragneisses to migmatites (plagioclase > K-feldspare) and plagioclase erlans with grossular. The significante of this locality is the occurrence of lens-like bodies of erlans, which are closed in migmatites (Fig. 2 and 3). Erlan bodies are characterized by zoning structures (Fig. 4). The lences of secret quartz with crystals of grossular (to 2 cm) and grossulare aggregates (up to 1 dm) is possible to find in the centre of erlan bodies
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012