Record details

Title
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
Statement of responsibility
    Karel Malý
Other titles
    Mineralogical characterization of slag, locality Horničí near Rozseč nad Kunštátem (Czech Republic)
Author
    Malý, Karel, 1970-
Language
    česky
Source title - serial
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 53-58
Year
    2003
Notes
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    báňská historie
    difrakce rentgenová
    magnetická susceptibilita
    mineralogie technická
    odpad průmyslový
    olivín
    prvky stopové
    sulfidy
Geographical name
    ČR-Morava
    Rozseč nad Kunštátem (Blansko, Boskovice)
Keyword
    Charakteristika
    Horničí
    Kunštátem
    Lokality
    Mineralogická
    Rozseče
    Strusky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012