Record details

Title
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
Author
    Knížek, F.
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3, -
Pages
    s. 219-221
Year
    1995
Keyword
    Bourbonitu
    Bytízských
    Charakteristika
    Ložisko
    Mineralogická
    Polymetalických
    Příbram
    Uranové
    Výskytů
    žilách
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012