Record details

Title
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
Statement of responsibility
    Jaromír Pelz
Other titles
    Zeolite occurrences in Železné hory Mts.
Author
    Pelz, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 105-107
Year
    1996
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    geologie regionální
    krystaly
    mineralogie topografická
    zeolity
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Železné hory
Keyword
    Horách
    Mineralogická
    Naleziště
    Zeolitů
    Železných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012