Record details

Title
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
Author
    Filippi, Michal
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 1
Pages
    s. 49-56
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Mineralogical remarks from Kamchatka
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    mineralogy
    sublimates
    volcanic activity
Keyword
    Kamčatky
    Mineralogické
    Postřehy
Abstract (in czech)
   Článek prezentuje mineralogické poznatky z Kamčatského poloostrova.
Abstract (in english)
   Paper presents mineralogical observation from Kamchatka peniscula.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012