Record details

Title
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
Author
    Hradilová, J.
    Hradilová, Janka
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 61-62
Year
    1995
Keyword
    České
    Důležitých
    Mineralogické
    Profilů
    Republice
    Složení
    Sprašových
    Vývoj
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012