Record details

Title
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
Statement of responsibility
    Milan Drábek
Other titles
    Mineralogy and phase relations in sulphidic systems containing thallium
Author
    Drábek, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 135-140
Year
    1995
Notes
    4 obr., 2 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    asociace minerální
    fázová rovnováha
    sulfidy
    sulfosoli
    thalium
Keyword
    Fázové
    Mineralogie
    Soustavách
    Sulfidických
    Thaliem
    Vztahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012