Record details

Title
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Mineralogy and genesis of recent submarine volcanogenic-sedimentary sulphide ores at seafloor spreading centers
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Roč. 28
Pages
    s. 77-126
Year
    1989
Notes
    14 obr., 7 tab., 7 s.bibl.
    res. rus. angl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    devon
    geneze ložiska
    geochemické indície
    indicie geochemické
    kontinentální drift
    ložisko hydrotermální
    ložisko submarinně-exhalační
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    minerály
    rudy barevných kovů
    rudy Fe
    zóna riftová
Subject category
    ložisko typu Lahn-Dill
Geographical name
    ČR-Morava
    Svět
Keyword
    Geneze
    Hydrotermálně
    Mineralogie
    Recentních
    Riftovými
    Rud
    Sedimentárních
    Spjatých
    Submarinních
    Sulfidických
    Zónami
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012