Record details

Title
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
Statement of responsibility
    Petr Welser
Other titles
    Mineralogy and petrography of the pegmatites from Nákří near Zliv (Moldanubian, Southern Bohemia)
Author
    Welser, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 43
Pages
    s. 5-10
Year
    2003
Notes
    3 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 9-10
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    asociace minerální
    biotit
    lokalita geologická
    lokalita mineralogická
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pararula
    pegmatit
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nákří (České Budějovice, České Budějovice)
Keyword
    Mineralogie
    Nákří
    Pegmatitů
    Petrografie
    Zlivi
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2008
Import date
    8. 8. 2012