Record details

Title
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Author
    Melka, Karel
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 115-117
Year
    2004
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN - tento sv. 80-7075-617-9.
    Projekt: GA205/01/1582, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Mineralogy of pelitic sediments from the fillings accompanying the Štramberk Limestone (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
    Rozsah: 3 s.
Subject category
    mineralogy
    pelitic sediments
    X-ray diffraction
Keyword
    Jednotka
    Jílovitých
    Karpaty
    Mineralogie
    Sedimentů
    Slezská
    štramberského
    Vápence
    Vnější
    Výplní
    Západní
Abstract (in czech)
   V roce 2003 byla v rámci grantového projektu GA ČR Mikrofosilie ze spodnokřídových pelitů štramberské oblasti (vnější Západní Karpaty): biostratigrafie, paleoekologie, zabývajícího se studiem palynomorf, foraminifer a vápnitých nanofosilií, zpracována i mineralogie černošedých jílovců a zelenošedých prachovců, které tvoří výplně křídového stáří v rozsedlinách štramberského vápence (tithon-berrias) v lomu kotouč u Štramberka. Stáří výplní bylo určeno na základě zjištěných mikrofosilií, vzorky černošedých jílovců odpovídaly valanginsko-hauterivskému stáří, světlé zelenošedé prachovce albsko-cenomanskému stáří.
Abstract (in english)
   Mineral phases of the pelitic fillings in the Štramberk Limestone (Baška development, Silesian Unit, Outer Western Carpathians) were identified by X-ray diffraction and thermal analysis (as a supplementary method). Only small variations in the quantitative representation of individual phases have been distinguished. Main components are quartz and calcite, while dolomite is present in higher amount only in some samples. Low quantity of pyrite was identified. Using the oriented and ethylene glycolated aggregates mounts provided the presence of clay minerals - smectite, mica (ilite), chlorite, kaolinite, and randomly interstratified mica/vermiculite.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012