Record details

Title
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Pavel Povondra, Edvín Pivec, Jozef Rutšek
Other titles
    Mineralogy of the melilitic rocks from northern Bohemia
Author
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Rutšek, Jozef
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 3
Pages
    s. 58-80
Year
    1990
Notes
    4 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Subject group
    analýza hornin
    asociace
    horniny vulkanické
    izotopy C
    izotopy O
    melilit
    metasomatóza
    neovulkanity Českého masivu
    vápenato-alkalický typ
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Severočeský kraj
Keyword
    Čechách
    Hornin
    Melilitických
    Mineralogie
    Severních
Abstract (in czech)
   V práci se podává přehled o mineralogii hlavních minerálů subvulkanických melilitických a melilit obsahujících hornin v oblasti severních Čech, zejména v osečenském komplexu strážského bloku. Tento komplex tvoří diferenciační řadu hornin ankaratrit - polzenit s.s - mikromelilitolit - melilitolit - ijolit. Chemismus minerálů odráží diferenciační vývoj v uvedené horninové řadě od raně magmatického stadia až do postmagmatického metasomatického procesu. Izotopické složení C i O karbonátů a výskyt Zr-granátů svědčí o genetickém vztahu hornin polzenitové asociace s nefelín-melilitovou paragenezí a karbonátem primární krystalizace ke karbonatitovým ultramafickým horninám
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012