Record details

Title
    Minerals from Jáchymov area in the history of mineralogy
Other titles
    Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie