Record details

Title
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
Author
    Kotrlý, M.
    Litochleb, J.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
    Tvrdý, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 7, -
Pages
    s. 204-211
Year
    1999
Notes
    Překlad názvu: Sb and Bi minerals from burning mine dump of the Kateřina mine at Radvanice near Trutnov
    Rozsah: 8 s.
Keyword
    Antimonu
    Bismutu
    Dolu
    Hořícího
    Kateřina
    Minerály
    Odvalu
    Radvanicích
    Trutnova
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012